Гаранција

Лаисон обезбеђује 1 (једну) годину гаранције квалитета за производе од датума куповине, осим људске штете и фактора више силе.За боље одржавање, уверите се да играчи користе под нормалним околностима (не више од 16 сати дневно).