Политика поврата и размене

Током гарантног периода, Лаисон ће бесплатно послати нову замену ако је то због проблема са хардвером након што потврдимо, и покрити трошкове испоруке за замену испоруке, купац само треба да сарађује да пошаље оштећену назад у нашу фабрику.

За проблематичну рекламну машину, она ће бити враћена у фабрику на поправку.Лаисон ће бити одговоран за трошкове који произилазе из такве поправке, укључујући, али не ограничавајући се на трошкове нових делова и отпрему производа или делова од нас до Купца.

Након гарантног периода машине, Лаисон ће обезбедити услуге одржавања и техничку подршку (Хардвер и друге могуће накнаде, Лаисон неће сносити одговорност)