Контрола квалитета

Процес инспекције

Први узорак састанка

Важно је послати све стандарде квалитета свим радницима

ИКЦ

Долазна контрола квалитета

ИПКЦ

Контрола квалитета улазног процеса

ОКЦ

Одлазна контрола квалитета

зГЗАдЦ4ВНС_смалл